Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik. Foto: Håkan Elofsson
Inger Lindberg, professor i tvåspråkighet vid Institutionen för språkdidaktik. Foto: Håkan Elofsson.

"Ett läslyft är nog gott och väl men risken finns att läsförmåga reduceras till en iso­lerad färdighet och till en fråga om att 'knäcka koden'. Det är lätt att glömma att läsning och skrivning faktiskt är högst språkliga aktiviteter. Om man inte bara ska avkoda utan även tolka och för­stå innehållet förutsätts både grundläggande och rätt avancerad språklig kompetens i synnerhet för de allt mer krävande texter eleverna möter i ämnesundervisningen", skriver Inger Lindberg och fortsätter:

"Om eleverna saknar grundläggande språkliga verktyg, saknas förutsättningarna inte bara för framgångsrik läsutveckling utan för skolframgång generellt. Det krävs långt­gående åtgärder för att säkerställa likvärdighet i skolan. Ett viktig steg i den riktningen är ett språklyft med fokus på en allsidig språkutveckling genom en språkmedveten och språkberikande undervisning i alla klassrum."

 

-----------------

► Läs hela artikeln på Lärarnas nyheter:
Ett språklyft – en långsiktig investering