Pedagogiska ambassadörer är speciellt utvalda universitetslärare med uppdraget att driva ett pedagogiskt utvecklingsprojekt vid sin egen institution. Det ingår också att stödja kollegor, leda pedagogiska diskussioner och att initiera och driva lärardagar där man tar upp frågor som är relevanta för lärarkollegiet vid institutionen. Pedagogiska ambassadörsprojektet vid Stockholms universitet startade 2015 och drivs av Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL).

Tore Nilsson
Tore Nilsson

Fokus på ämneslärare i språk

En av 2017 års pedagogiska ambassadörer är Tore Nilsson, lektor vid Institutionen för språkdidaktik, som kommer att arbeta med att ta fram former för mobilt lärande inom lärarutbildning. Speciellt fokus kommer att ligga på ämneslärarutbildningen i språk, som Institutionen för språkdidaktik har programansvar för.

Basen för projektet är tillämpningar av Flipped Classroom, men även andra former av mobilt lärande kommer att prövas och utvärderas. Avsikten är att de vunna insikterna ska kunna spridas och användas inom samtliga delar av lärarutbildningen.