Diana von Börtzell-Szuch är ny ordförande för programrådet för grundlärarprogrammet F-3.
Foto: Privat

Från hösten 2019 är Diana von Börtzell-Szuch programansvarig för Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3 (F-3) vid Institutionen för språkdidaktik. Därmed är hon även ny ordförande för programrådet för F-3, vilket hon tycker ska bli mycket spännande:

- Jag har ju tidigare suttit som representant för svenskämnet i programrådet, men det här känns ändå nytt. Som ordförande får jag ett större ansvar när det gäller att driva utvecklingen inom programmet.

Diana ser flera utvecklingsområden som blir viktiga för programrådet F-3 att arbeta med, bland annat hur genomströmningen av studenter kan ökas och att akademiskt läsande och skrivande behöver bli en tydligare del genom hela utbildningen.

Lyckade introduktionsdagar

I sin roll som kursansvarig för studenternas första kurs i svenskämnet har Diana von Börtzell-Szuch funderat mycket över det här med genomströmningen:

- Vi har länge haft ett stort antal studenter som inte når godkänt betyg i den här första kursen i utbildningen. Många saknar verktyg för att klara övergången från att vara gymnasieelev till att bli student på ett universitet.

För att försöka förebygga de problemen fick kursen förra hösten ett helt nytt upplägg, där olika moment med att träna på studieteknik jobbades in i seminarierna. Studenterna hade nu fler redskap för att ta sig igenom själva kursen, men i kursvärderingarna blev det tydligt att det även fanns andra hinder - vanliga kommentarer var: Jag trodde det skulle vara någon typ av inskolning eller Jag förstod inte att man behövde ha böckerna första veckan.

Då bestämde sig Diana för att pröva en ny idé och tillsammans med Studie- och språkverkstaden, Biblioteket och Föreningen Lärarstudenterna utarbetade hon ett gediget program med hela tre introduktionsdagar för höstens nya F-3-studenter:

- När kursen börjar är det verkligen rivstart från dag 1 så där fanns inte mer utrymme att ta av, kursinnehållet kräver och behöver sin plats. Nu fick studenterna istället tid att nätverka och lära sig hitta i lugn och ro innan allt satte igång, och de fick lära sig hur man läser en kurslitteraturlista och höra äldre studenter berätta om sina erfarenheter. Det blev bra!

Dessa utökade introduktionsdagar blir nu en värdefull erfarenhet för programrådet i det fortsatta arbetet med att öka genomströmningen av studenter.

Viktigt att kunna tänka kritiskt

I våras påbörjade dessutom programrådet F-3 ett arbete med att få fram en tydligare röd tråd vad gäller akademiskt läsande och skrivande inom grundlärarprogrammet, så att det ska finnas en progression i det genom hela utbildningen. Diana von Börtzell-Szuch förklarar:

- Det måste bli tydligare för studenten att akademiskt läsande och skrivande är ett hantverk som man behöver lära sig, att det är en naturlig del i en högre utbildning att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tänka kritiskt. I sin yrkesutövning sedan behöver ju den examinerade läraren göra medvetna val, hitta till och använda sig av aktuell forskning. Så det här är verkligen något som vi behöver lyfta fram.

Utbildningen ska hänga ihop

Diana vill också verka för att F-3-studenterna ska känna att deras utbildning hänger ihop, att det inte blir nytt varje gång de byter institution.

- Sedan något år tillbaka har vi så kallade programdagar där alla kursansvariga institutioner presenterar sina kurser för varandra, för att få en förståelse för progressionen i programmet. Men det här skulle vi kunna arbeta mycket mer med.

Ja, Diana von Börtzell-Szuch berättar entusiastiskt om allt hon vill göra som programansvarig för F-3. Hon ser att många utvecklingsområden går in i varandra och tillsammans med programrådet och de andra kursansvariga institutionerna vill hon nu fundera över hur de kan arbeta vidare med allt detta.

- Vi behöver förstås också se vad studenterna tycker att vi har behov av att utveckla - utifrån deras värderingar av programmet, terminerna och kurserna, påpekar Diana avslutningsvis.