Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet. Foto: Annika af Klercker.
Barbro Westlund är lektor i didaktik vid Stockholms universitet. Foto: Annika af Klercker.
 

Forskning visar att elever läser texter olika, beroende på vilken kontext och ämne texten hämtas från.

- Att undervisa i ett ämne borde samtidigt innebära att undervisa i hur man läser och skriver i ämnet. Förmågan att kunna läsa och förstå en deckare eller roman betyder inte automatiskt att du kan läsa och förstå en fysik- eller kemitext, säger Barbro Westlund, som är lärarutbildare och sedan flera år en av landets mest framstående forskare inom läsforskning. Hennes bok Att undervisa i läsförståelse från 2009 blev för många lärare ett startskott för hur man ser på aktiv läsförståelseundervisning i den svenska skolan.
 

► Läs hela artikeln i Skolvärlden:
     Barbro Westlund: Därför är läsförståelse viktigt i alla ämnen