Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning har tidigare utlysts i fem omgångar under perioden 2015-2019 och projektmedel om drygt 40 miljoner kronor har beviljats. I april 2020 utlystes den sjätte omgången av satsningen och av 68 inkomna ansökningar har rektor nu beviljat medel till 37 projekt.

För Institutionen för språkdidaktiks del blev det god utdelning och följande tre projekt beviljades medel:

Projekt Projektledare Beviljade medel
Samverkan inom VFU-kurs för högre kvalitet i handledning Karin Boberg m.fl. 150 000 kr
CIRCLE - Current inquiry and research conversations in language education
(öppen nätbaserad utbildning)
Tore Nilsson och
Una Cunningham
117 658 kr
Utveckla och utvärdera övningar i akademisk svenska byggda på podcasten Bildningspodden Christine Ericsdotter Nordgren m.fl. 300 000 kr

 

Karin Boberg, Tore Nilsson, Una Cunningham och Christine Ericsdotter Nordgren vid Institutionen för språkdidaktik har beviljats medel från sjätte omgången av Rektors medel för kvalitetsutveckling av utbildning.