Tidningen Gymnasiet - logga

När gymnasielärare samtalar i grupp om elevers texter lyfter de många olika aspekter. Men de slutsatserna får inte genomslag i lärarnas undervisning, konstaterar Per Blomqvist i sin avhandling Samtal om skrivbedömning: Lärares normer, beslut och samstämmighet som presenterades i juni 2018 vid Stockholms universitet.

Gruppsamtal. Illustration: Karin Cyrén
Gruppsamtal. Illustration: Karin Cyrén

Flera granskningar har visat att det finns stora variationer i lärares bedömning och betygsättning. Därför förespråkar många forskare att lärare i högre grad bör ta stöd av varandra och regelbundet ha gemensamma bedömningssamtal. Samtidigt finns nästan ingen forskning om vad som händer i sådana kollegiala diskussioner.

- Jag ville titta närmare på vad som sker när lärare diskuterar i grupp. Det kan belysa vad som ligger bakom de bedömningar de gör och vilka svårigheter lärare ställs inför vid bedömning av så komplexa handlingar som skrivande, säger Per Blomqvist i en intervju i Tidningen Gymnasiet.

► Läs hela intervjun i Tidningen Gymnasiet:
Bedömningssamtal ändrade inte lärarnas undervisning