Våren 2020 ställde coronapandemin allt på ända och lärare över hela världen behövde snabbt ställa om till digital undervisning. Tidskriften Journal of Technology and Teacher Education (JTATE) bestämde att i en specialutgåva dokumentera hur lärare hanterade den här utmaningen, att utöva distansundervisning i en krissituation.

Ett call for papers skapades och professor Una Cunningham vid Institutionen för språkdidaktik blev tipsad av sin tidigare kollega professor Niki Davis vid University of Canterbury i Nya Zeeland. Una kontaktade i sin tur fyra kollegor vid institutionen, som alla genast nappade på idén att bidra med sina erfarenheter.

Oliver Smith, Ylva Sandberg och Mara Haslam undervisar i engelska på grundlärarprogrammet och Anna Bergström ger tillsammans med Una Cunningham en kurs i engelskämnets didaktik för blivande ämneslärare. Eftersom deras kurser var planerade att hållas med undervisningstekniken flipped classroom var en stor del av materialet redan förberett, med inspelade föreläsningar och instruktionsfilmer.

De båda lärarlagen började skriva tillsammans i Google Docs och hade möten i Zoom i en problemlösande kontext, vilket Ylva Sandberg tycker var mycket givande. Oliver Smith instämmer:

- Skrivprocessen reflekterade det som hände i våra kurser. Det var bra att dokumentera erfarenheterna medan de pågick.

Många artiklar

JTATE:s redaktion fick så många artiklar inskickade till tidskriftens specialutgåva att de nu också givit ut en bok med samma tema - Teaching, Technology, and Teacher Education During the COVID-19 Pandemic: Stories from the Field.

Boken innehåller 133 kapitel över 850 sidor med dokumenterade strategier och ansatser från lärare och forskare. Den är uppdelad i sju sektioner som behandlar pedagogik, samarbete, fälterfarenheter, metoder inom praktikutbildning, professionell utveckling, digitala verktyg och jämlikhet.

De fem lärarna vid Institutionen för språkdidaktik bidrar med två kapitel i antologin:

  • Reimagining Learning in a Language Education Course Thrust Online: Social Constructivism in Times of Social Isolation av Una Cunningham och Anna Bergström.
  • Flipping the Classroom with Routine and Innovation av Mara Haslam, Oliver Smith och Ylva Sandberg.

Både tidskriften och antologin är open access-publikationer. Alla lärare kan alltså få tillgång till artiklarna och använda sig av varandras idéer, upplägg och erfarenheter.

Här kan du ladda ner tidskriftens specialutgåva respektive antologin: