Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bli ämneslärare med inriktning mot språk.
Vid Institutionen för språkdidaktik kan du bland annat bli ämneslärare med inriktning mot språk.


Institutionen för språkdidaktik kommer våren 2019 att ge:

Grundlärarprogrammet med inriktning mot förskoleklass och årskurs 1-3
Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
Fristående kurser

Universitetets hela kurs- och programutbud för vårterminen 2019 hittar du i Stockholms universitets utbildningsdatabas.

När du hittat den kurs eller det program som du vill gå klickar du på knappen Ansökan. Du och din ansökan landar då på antagning.se
 

Angående sen anmälan

Sista anmälningsdag till vårterminen 2019 är den 15 oktober, sedan stängs anmälan.

De kurser och program där det kan finnas platser kvar efter första urvalet öppnar för sen anmälan i mitten av december.