Barbro Westlund, universitetslektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet
Barbro Westlund, universitetslektor i läs- och skrivutveckling vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

Barbro Westlund är lärarutbildare vid Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet. I det webbaserade programmet Skolsnack Didaktik går hon loss på läsutvecklingens mysterium. Utgångspunkten för samtalet är Barbros avhandling och bok "Att bedöma elevers läsförståelse". Ett program som garanterat kommer få dig att fundera:

- Borde inte att alla lärare vara läs- och skrivlärare?!
- Skulle det inte vara en bra idé om styrdokumenten var förankrade i aktuell forskning?!
- Är inte kunskapskraven för låga, sviker vi inte ungarna genom att inte ställa krav på tillräcklig förståelse?
- Så här ska vi undvika att Läslyftet blir en quick-fix!
- Vore det inte fantastiskt och lärare på varenda skola kunde enas om en metakognitiv verktygslåda som används i alla ämnen?!

- Och… är det inte underbart att få gråta tillsammans med sina elever?!
 

-----------------

► Lyssna på programmet Skolsnack Didaktik #8:
Hur vi öppnar dörren till läsningens underbara värld

 

Barbro Westlunds avhandling uppmärksammas nu även på Skolporten:
Läsförståelse – en nyckel till framgång