Monica Lindvall
Monica Lindvall

Som nästan vuxen och nyanländ i Sverige finns alternativet språkintroduktion, ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram. På programmet ligger tyngdpunkten på att lära sig det nya språket, parallellt som man tillägnar sig kunskaper på sitt nya språk. Målet är att kunna gå vidare till en annan gymnasieutbildning, annan utbildning eller jobb.

Monica Lindvall är projektledare med ansvar för gymnasieskola och vuxenutbildning på Nationellt centrum (NC) för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Hon är mån om att lyfta fram att elevgruppen är heterogen.

- Den ena ytterligheten är att du kommer hit med föräldrar som ska jobba på universitet eller inom en multinationell koncern och du hamnar på språkintroduktion för att kunna läsa på svenskt gymnasium under tiden. Den andra är att du kommer hit som ensamkommande flykting, med kort eller kanske helt utan skolbakgrund. De här eleverna har enormt olika behov, säger hon.

Elever som går språkintroduktion har rätt att läsa ämnen på gymnasienivå om man har de förkunskaper som krävs från grundskolan i hemlandet. När eleven kommer till Sverige kartläggs och valideras elevens kunskaper. Det är mycket viktigt att det görs, säger Monica Lindvall, så att varje individ får fortsätta studera på rätt nivå och i de ämnen som är mest angelägna när man nu är i Sverige. Hon betonar att det inte är meningen att övriga ämnen ska stå på vänt tills språkkoden är knäckt.

-----------------

► Läs hela artikeln i Skolvärlden:
    Ämnena får inte glömmas bort