Programansvariga

Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Marlene Öhberg, 08-1207 6739, marlene.ohberg@isd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
Pernilla Rosell Steuer, 08-1207 6728, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Studierektorer

Utbildning på grundnivå och avancerad nivå
Pernilla Rosell Steuer, 08-1207 6728, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Utbildning på forskarnivå
Tore Nilsson, 08-1207 6736, tore.nilsson@isd.su.se

Moderna språk / Engelska
Joakim Sigvardson, 08-1207 6710, joakim.sigvardson@isd.su.se

Svenska / Läs- och skrivutveckling
Eva Nilson, 08-1207 6044, eva.nilson@isd.su.se

Svenska som andraspråk
Christina Hedman, 08-1207 6690, christina.hedman@isd.su.se

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Camilla Gamrell, 08-1207 6701, camilla.gamrell@isd.su.se

Självständigt arbete

Ylva Falk, 08-1207 6763, ylva.falk@isd.su.se