Programansvariga

Grundlärarprogrammet med inriktning mot F-3
Marlene Öhberg, 08-1207 6739, marlene.ohberg@isd.su.se

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot språk
Pernilla Rosell Steuer, 08-1207 6728, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Studierektorer

Grundnivå och avancerad nivå
Pernilla Rosell Steuer, 08-1207 6728, pernilla.rosell-steuer@isd.su.se

Forskarnivå
Tore Nilsson, 08-1207 6736, tore.nilsson@isd.su.se

Moderna språk / Engelska
Joakim Sigvardson, 08-1207 6710, joakim.sigvardson@isd.su.se

Svenska / Läs- och skrivutveckling
Katarina Rejman, 08-1207 6737, katarina.rejman@isd.su.se

Svenska som andraspråk
Christina Hedman, 08-1207 6690, christina.hedman@isd.su.se

Självständigt arbete

Ylva Falk, 08-1207 6763, ylva.falk@isd.su.se

Utbildningskoordinator

Maria Lans, 08-1207 6643, maria.lans@isd.su.se

VFU-ansvarig

Camilla Gamrell, 08-1207 6701, camilla.gamrell@isd.su.se