Fristående enheter

Fristående enheter

Institutionen för språkdidaktik har tre fristående enheter med egna uppdrag som delvis skiljer sig från institutionens kärnverksamhet.

På grund av coronapandemin bedriver Institutionen för språkdidaktik webbaserad undervisning fram till sista oktober 2021 och våra lokaler är stängda för besök.

 

Nationella prov i sfi

De nationella proven i svenska för invandrare (sfi) ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare. Proven utarbetas vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC)

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum som ska bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling i skolorna.

Språkstudion vid Stockholms universitet

Språkstudion

Språkstudion är en fakultetsgemensam resurs vid Stockholms universitet som ska verka brett språkfrämjande och erbjuda stöd till studenter, lärare och forskare.

KONTAKT

Besöksadress
Universitetsvägen 10 E
Frescati, Stockholm
Södra Huset, hus E, plan 9

Postadress
Stockholms universitet
Institutionen för språkdidaktik
SE-106 91 Stockholm

Fakturaadress
Stockholms universitet
Postbox 50741
202 70 Malmö
Referens: 161

Organisationsnummer
Stockholms universitet: 202100-3062

Telefon: 08-16 20 00 (vxl)
E-post: info@isd.su.se

För studentärenden kontakta:
Utbildningsadministration

institutionsledning

Prefekt
Anna Chryssafis
anna.chryssafis@isd.su.se
08-1207 6787

Ställföreträdande prefekt
Tore Nilsson
tore.nilsson@isd.su.se
08-1207 6736