Sena anmälningar behandlas bara om det finns platser kvar.

De som har ansökt i tid behandlas först, de får ett första antagningsbesked med svarskrav. Därefter behandlas de som är reservplacerade och sist de som har gjort en sen anmälan.

► Du anmäler dig på antagning.se

När din sena anmälan har behandlats får du besked via e-post samt ett antagningsbesked.
 

Kompetensutveckla dig i vår

Vid Institutionen för språkdidaktik kan du kompetensutveckla dig inom språkdidaktik eller svenska som andraspråk: