Tisdagen den 25 augusti har vi reservupprop för Ämneslärarprogrammet med språk som förstaämne. Vi kommer att anta reserver till de inriktningar där vi inte har fyllt alla platser.

  • Ha legitimation tillgänglig!
  • Reservuppropet kommer att ske via Zoom och du måste närvara för att kunna ta en eventuell plats i anspråk.
  • Endast du som hamnat på reservplats efter anmälan på antagning.se kan antas på det här reservuppropet. Vi antar inga studenter som inte redan är anmälda till ämneslärarprogrammet med språk som förstaämne.
  • Om du inte själv kan vara med på uppropet så kan ett ombud närvara i ditt ställe. Ombudet måste då kunna visa upp både din och sin egen legitimation.

Tid och zoomlänk kommer att publiceras här cirka en vecka innan reservuppropet.

Vi kommer att ropa upp reserver till följande inriktningar:

(Informationen kommer att finnas tillgänglig den 20 augusti.)

Ditt valda förstaämne: Ditt valda andraämne:
   
   
   
   

7-9=Åk 7-9    GY=Gymnasiet