Om det finns platser kvar på Ämneslärarprogrammet med språk som förstaämne efter registreringsperioden kommer vi att anta reserver till de inriktningar där vi inte har fyllt alla platser.

  • Ta med legitimation!
  • Reserver ropas upp i tur och ordning ur respektive urvalsgrupp och till respektive inriktning.
  • Endast sökande med en reservplats efter anmälan på antagning.se kommer att kunna antas till utbildningen. Vi antar inga studenter utan anmälan.
  • Om du inte själv kan närvara kan du skicka ett ombud. Ombudet måste ha med sig din och sin egen legitimation.

Information om vilka inriktningar som kan bli aktuella för reservantagning kommer att uppdateras löpande.

Observera att om det inte finns några platser kvar efter registreringsperioden kommer reservuppropet att ställas in. Besök denna sida innan du åker till uppropet.

Om du har frågor om programmet eller uppropet kan du kontakta utbildningsadministratör Camilla Gamrell: camilla.gamrell@isd.su.se

För frågor som gäller kurserna i termin 1 hänvisas till respektive ämnesinstitution. Se utbildningsgången för länkar till kurserna: www.isd.su.se/amneslarare-utbildningsgang

Ämne 1 Ämne 2

Vi kommer att kalla reserver till följande inriktningar:

   
   

GY=Gymnasiet 7-9=Åk 7-9

Ämne 1 Ämne 2

Dessa inriktningar är fulla:

 

 

GY=Gymnasiet 7-9=Åk 7-9