Magisterpromotionen är en gammal akademisk tradition. Under ceremonin stiger magistern upp på ena sidan av scenen och, efter att ha tagit emot diplomet, ned på den andra. Detta symboliserade förr att man gick vidare i livet, med egen rätt att undervisa. Idag fungerar det som ett pampigt tillfälle att fira sin examen vid Stockholms universitet. Ceremonin äger rum i Aula Magna och avslutas med mingel och musik.

• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb: Magisterpromotion

Ansök om examen i god tid

När du avslutat din utbildning måste du som student själv ansöka om examensbevis. Gör detta i god tid, då handläggningstiden är ca 8-10 veckor. Ansökan görs på webben via Mina studier

Endast de som ansökt om examen på avancerad nivå inbjuds till magisterpromotionen, som äger rum två gånger om året: sista fredagen i maj respektive oktober.

• Läs mer på Stockholms universitets huvudwebb: Ansöka om examensbevis