Angela Creese

I samarbete med Centrum för tvåspråkighetsforskning och Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen ger Institutionen för språkdidaktik under maj och juni 2018 en doktorandkurs i lingvistisk etnografi, inom ramen för Humanistiska fakultetens forskarskola.

Professor Angela Creese, School of Education, University of Birmingham, UK, håller en introduktion till kursen:

Linguistic Ethnography: Why, what and how

Heldagsseminarium med Angela Creese

Torsdag 3 maj i sal E237, Södra huset.

Anmäl dig till christina.hedman@isd.su.se om du vill delta i seminariet.