En workshop kring Heritage Language Speakers in Society and Education arrangerades vid Stockholms universitet den 2-3 oktober 2014. Forskare från University of Illinois at Urbana-Champaign och Helsingfors universitet, som är SUs partneruniversitet, deltog. Även forskare från University of Birmingham var inbjudna. Det tittades på olika arvsspråk som finns i dessa geografiska områden utifrån utbildnings- och samhällsperspektiv.

Plenarföreläsningarna i programmet nedan var öppna för allmänheten (lärare, forskare och studenter). Däremellan skedde mindre interna presentationer med ett begränsat antal platser.
 

Program

THURSDAY OCTOBER 2nd
(Educational Perspectives)
08.30-09.00    D7: Opening
09.00-10.00    D7: Angela Creese - Negotiating heritage in the "heritage" language classroom and beyond
11.00-12.00    E237: Liv Thorstensson Dávila - Reading to Relate: Identity, Motivation and Literacy among Adolescent Immigrant Language Learners
16.00-17.00    D499: Silvina Montrul - Heritage Language Acquisition: The State of the Science

FRIDAY OCTOBER 3rd
(Social Perspectives, Heritage Language Policies and Patterns of Acquisition and Use)
08.30-09.30    D416: Tania Ionin - The relationship between quantifier scope, word order and prosody in the Russian of heritage speakers and second language learners
13.30-17.00    William Olssonsalen, Geovetenskapens hus:
- 13.30-14.15   Melissa Bowles - Comparing the learning opportunities of classroom interactions for Spanish heritage learners
- 14.15-15.00   Maria Kela - The First Generation Pupils and the Question of Complexity in L2
- 15.30-16.15   Jill Jegerski - On-line sensitivity to case marking among heritage Spanish bilinguals in the U.S
- 16.15-17.00   Summary and workshop closing

-------------------------

Ett arrangemang av Stockholms universitets nätverk i modersmålsforskning, med representanter från Institutionen för språkdidaktik, Romanska och klassiska institutionen, Institutionen för svenska och flerspråkighet samt Institutionen för baltiska språk, finska och tyska.