Nationellt centrum för svenska som andraspråk ville belysa och föra diskussion kring de förändringar som den grundläggande vuxenutbildningen och sfi genomgår och kommer att genomgå: Vux 12 och tre statliga utredningar. I fokus stod de studerande.

Medverkande var utredare för sfi-pengsutredningen, gruv-utredningen, AKKA-utredningen, undervisningsråd från Skolverket, representanter från Länsstyrelserna, Sveriges kommuner och landsting, Centrala studiemedelsnämnden, SIOS – samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, forskare inom fältet, med flera.