Eva Andersson, stuidevägledare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.
Eva Andersson, studievägledare vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet.

Eva Andersson, som är studievägledare vid Institutionen för språkdidaktik, var på plats i den gemensamma montern för Lärarutbildningar vid Stockholms universitet. Hon noterade att flera redan legitimerade lärare ville veta hur de kunde vidareutbilda sig.

Vid Stockholms universitet startar hösten 2016 ett kandidatprogram med inriktning mot språkdidaktik, som vänder sig till den som har en grundlärarexamen eller en lärarexamen med inriktning mot språk, och vid Institutionen för språkdidaktik ges flera fristående kurser på både grundnivå och avancerad nivå samt kurser inom Lärarlyftet.

Fristående kurser
Lärarlyftet
Kandidatprogram i moderna språk, 180 hp

Fullsatt sal diskuterade kring Flipped Classroom

Ett av de populära seminarierna på Skolforum 2015 handlade om Flipped Classroom, eller det omvända klassrummet.

Tore Nilsson, universitetslektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet, höll ett välbesökt seminarium på Skolforum 2015 om arbetssättet Flipped Classroom.
 

Inför en fullsatt sal presenterade Tore Nilsson, universitetslektor i språkdidaktik vid Institutionen för språkdidaktik, exempel på hur Flipped Classroom kan användas i en kommunikativt inriktad språkundervisning. Lärarna i publiken fick sedan identifiera vilka aspekter som hindrar och befrämjar motivation respektive kognitiva utmaningar i språkundervisningen.

Välkommen tillbaka 2016

På Skolforum utbyter tusentals lärare och skolledare erfarenheter och tar del av det senaste inom forskning, läromedel och pedagogik. Bakom evenemanget står Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Svenska läromedel. Skolforum hålls nästa gång den 31 oktober - 1 november 2016.