Symposiet hade två spår, ett för barn och ungdom och ett för vuxenutbildning. Plenarföreläsningar blandades med seminarier och workshoppar utifrån teman som undervisning, styrdokument, organisation, ämne och språk, flerspråkighet, nyanlända, sfi och arbetsliv, särskilda behov och etnologiskt perspektiv.