Sari Vuorenpää och Susanne Duek
Sari Vuorenpää och Susanne Duek

Alla intresserade var välkomna till ett seminarium inom ramen för Stockholm universitets fakultetsöverskridande satsning på temat Barn, migration och integration (BMI).

Värd för seminariet var Institutionen för språkdidaktik.

 

Program

15:00-15:15 Presentation av forskningen vid Institutionen för språkdidaktik
Elisabeth Zetterholm, docent och institutionens forskningssamordnare.
15:15-16:15 Samspel och villkor för litteracitet bland nyanlända barn
Susanne Duek, lektor i pedagogik och utbildningsledare inom rektorsprogrammet vid Karlstads universitet. Abstract.
16:15-16:30 Kaffepaus
16:30-17:00 Litteracitet - en dörröppnare till livet
Sari Vuorenpää, lektor i läs- och skrivutveckling samt postdoc inom BMI, presenterar sin materialinsamling på en flerspråkig skola med elever som talar 50 olika modersmål.