Resultatdialog 2013
 
 

Varje år arrangerar Vetenskapsrådet konferensen Resultatdialog tillsammans med ett lärosäte, 2013 med Stockholms universitet. Hela 38 forskningsprojekt presenterades på Sveriges största möte inom utbildningsvetenskap.

Programmet var ännu bredare än vanligt då forskare från Stockholms universitet  presenterade aktuell ämnesdidaktisk forskning under konferensen. Från Institutionen för språkdidaktik deltog flera forskare under sessionen Ämnesdidaktik - Flerspråkighet och lärande, bland andra:

  • Monica Axelsson
  • Christina Hedman
  • Päivi Juvonen
  • Inger Lindberg

Mer information om konferensen finns på Vetenskapsrådets webbplats www.vr.se/resultatdialog