Syftet med projektet Universitetspedagogik och språk är att undersöka behovet av universitetspedagogisk utveckling vad gäller språk. Ett led i detta är att under hösten 2015 driva två delprojekt:

  • Examinationsformer i språk, inom Institutionen för språkdidaktik
  • Akademiska litteraciteter och insocialisering i den akademiska miljön, inom Institutionen för svenska och flerspråkighet

De två projekten kommer att drivas i nära samverkan med Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) och knytas till en seminarieserie om universitetspedagogik och språk som kommer att löpa under hösten 2015.

Seminarieserie om universitetspedagogik och språk

Ansvarig: Camilla Bardel.

Föreläsningsserien riktar sig till undervisande personal vid Stockholms universitet. Föreläsningarna behandlar språklig bedömning.

Inbjudna talare: