Ansvarig för genomförandet av Nordisk Alfabetiseringskonferens 2014 var Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC), Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet och Institutet för svenska som andraspråk (ISA), Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.
 

Temat för den 12:e Nordiska konferensen om alfabetisering var

Lärarkompetens och undervisningspraktik

Mer information om konferensen finns på
Nationellt centrum för svenska som andraspråks webbplats