Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik var i maj 2019 värd för den ämnesdidaktiska konferensen NOFA7. Övriga ämnesdidaktiska institutioner vid Stockholms universitet, Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik och Institutionen för språkdidaktik, var med och planerade kring konferensen.

NOFA är en nordisk konferens som fokuserar på ämnesdidaktik inom alla områden och som vartannat år arrangeras i något av de nordiska länderna. Det danska och norska ordet för ämnesdidaktik är fagdidaktik och därför är konferensens förkortning NOFA (Nordisk fagdidaktisk konferens). Den första konferensen hölls i Oslo 2007 och senast den arrangerades i Sverige var 2011 vid Karlstads universitet.

- Konferensen är viktig för att utveckla och stärka internationella kontakter men den är också viktig för att lyfta ämnesdidaktisk forskning och betydelsen av den, säger professor Cecilia Lundholm.

Läs mer om konferensen:
NOFA7​, Nordic Conference on​ Teaching and Learning in Curriculum Subjects

Årets tema var Globala och lokala spänningar. Utmaningar för ämnesdidaktik.