TAL är ett forskningsprojekt om moderna språk och muntlig språkfärdighet med fokus på grundskolan, årskurs 9. Projektet startade 2016 och den 31 januari 2020 hålls en avslutande konferens vid Stockholms universitet:

Lärande, undervisning och bedömning i moderna språk - ramar och möjligheter

Konferensen riktar sig till dig som är lärare i moderna språk. Det blir en heldagskonferens där projektresultaten rapporteras genom föreläsningar och diskussioner med lärare i moderna språk och forskare i språkdidaktik från Sverige och Norge. Under dagen kommer vi bland annat att prata om:

  • Moderna språk i Sverige - historik, nuläge och framåtblick.
  • Vad säger rektorer om moderna språk?
  • Hur ser lärare i moderna språk på sitt jobb?
  • Hur är det med elevers attityder till och motivation för moderna språk?
  • Att tala och interagera på franska, spanska och tyska - hur gör eleverna? 
  • Hur går vi vidare med forskningen?

Dessutom ges en inblick i hur situationen för moderna språk i skolan ser ut i Norge. Deltagande gäster är Prof. Eva Thue Vold, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo och Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nybøle, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, Høgskolen i Østfold.

► Fredag 31 januari kl 9-16 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

Konferensen är kostnadsfri, men du måste anmäla dig. Lunch intas på egen bekostnad i något av universitetets kaféer. För- och eftermiddagskaffe bjuder vi på. Antalet platser är begränsat så först till kvarn gäller.

► Anmäl dig senast 15 januari: Konferens för lärare i moderna språk
 

Konferensen arrangeras av Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

TALs forskargrupp:
Camilla Bardel, Susan Sayehli, Rakel Österberg - Stockholms universitet
Gudrun Erickson - Göteborgs universitet
Jonas Granfeldt, Malin Ågren - Lunds universitet

Medarrangörer vid Institutionen för språkdidaktik:
Tore Nilsson, Pernilla Rosell Steuer