TAL är ett forskningsprojekt om moderna språk och muntlig språkfärdighet med fokus på grundskolan, årskurs 9. Projektet startade 2016 och den 31 januari 2020 hålls en avslutande konferens vid Stockholms universitet:

Lärande, undervisning och bedömning i moderna språk - ramar och möjligheter

► Fredag 31 januari kl 9-16 i Geovetenskapens hus, Stockholms universitet.

Konferensen riktar sig till lärare i moderna språk. Det blir en heldagskonferens där projektresultaten rapporteras genom föreläsningar och diskussioner med lärare i moderna språk och forskare i språkdidaktik från Sverige och Norge. Deltagande gäster är:

  • Prof. Eva Thue Vold, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo.
  • Assoc. Prof. Dr. R. Steinar Nybøle, Nasjonalt senter for engelsk og fremmedspråk i opplæringen, Høgskolen i Østfold.
  • Britt Almlid Ekman, gymnasielärare i tyska och svenska på Anna Whitlocks gymnasium i Stockholm och Aretemeriterad förstelärare i moderna språk.
  • Karina Pålsson Gröndahl, högstadielärare i spanska och engelska på Mariaskolan i Stockholm, fil.lic i språkdidaktik och lektor.

Obs: Konferensen är fulltecknad.

Program

Lunch intas på egen bekostnad i något av universitetets kaféer.
För- och eftermiddagskaffe bjuder vi på.

09.00-09.10 Välkomsthälsning
Camilla Bardel
09.10-09.20 TAL-projektet i korthet
Jonas Granfeldt
09.20-09.50 Moderna språk i Sverige - historik och trender
Camilla Bardel, Jonas Granfeldt
09.50-10.00 Frågor/Kommentarer
10.00 Kaffe
10.30-11.00 Lärares synpunkter på Moderna språk - praxis, ramar och villkor
Gudrun Erickson, Rakel Österberg, Camilla Bardel
11.00-11.30 Resultat från rektorsenkäten: ramfaktorer och åsikter om Moderna språk
Malin Ågren, Susan Sayehli
11.30-12.00 Diskussion
Steinar Nybøle
12.00 Lunch
13.00-13.30 Fremmedspråk i norsk skole: trender og utfordringer
Eva Thue Vold*
13.30-13.40 Frågor/Kommentarer
13.40-14.10 Elevers inställning till moderna språk - motivation, attityder och vilja att kommunicera
Susan Sayehli, Rakel Österberg
14.10-14.20 Frågor/Kommentarer
14.20 Kaffe
14.40-15.10 Att tala och samtala på franska, spanska och tyska - uppgifter, elevprestationer, bedömning
Jonas Granfeldt, Gudrun Erickson, Malin Ågren
15.10-15.20 Frågor/Kommentarer
15.20-15.40 Diskussion
Britt Almlid Ekman, Karina Pålsson Gröndahl
15.40-16.00 Avslutande paneldiskussion


* Eva Thue Vold er professor i fremmedspråkdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo. Hun underviser i lærerutdanningen og forsker på temaer innen språkundervisning, språklæring og språklærerutdanning. I den senere tid har hun arbeidet spesielt med spørsmål knyttet til bruk av målspråk i fremmedspråkklasserommet, grammatikkundervisning og metalingvistisk kompetanse, elevers utvikling av skriftlige ferdigheter, samt interkulturell kompetanse i fremmedspråkfaget og i tverrfaglige tilnærminger.
 

Konferensen arrangeras av Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

TALs forskargrupp:
Camilla Bardel, Susan Sayehli, Rakel Österberg - Stockholms universitet
Gudrun Erickson - Göteborgs universitet
Jonas Granfeldt, Malin Ågren - Lunds universitet

Medarrangörer vid Institutionen för språkdidaktik:
Tore Nilsson, Pernilla Rosell Steuer