År 2016 påbörjade det Humanvetenskapliga området vid Stockholms universitet en mångvetenskaplig satsning på barn, migration och integration. I samband med att satsningen gick in i ett nytt skede genomfördes en konferens där de projektanslutna forskarna deltog och anordnade samtal, föreläsningar och paneler på teman som deras forskning berört.

Konferensen syftade till att belysa mångvetenskapliga insikter och reflektioner utifrån satsningens fokus. Konferensen öppnades av rektor Astrid Söderbergh Widding, tidigare vicerektor, professor Karin Helander och docent Pernilla Leviner, biträdande föreståndare för Barnrättscentrum.

Barn, migration och integration i en utmanande tid

Konferens i Aula Magna den 29 mars 2019.

Programpunkter:

 • I välfärdsstatens utkant - minderåriga unionsmedborgares rätt till sjukvård
  - jur.dr Kavot Zillén, Juridiska institutionen
 • Ett dömande eller fördömande rättsväsende? - rättssäkerhet för nyanlända ungdomar
  - docent Katrin Lainpelto, Juridiska institutionen
 • Posttraumatisk stress i flyktingfamiljer och konsekvenser för barn
  - med.dr Lisa Berg, Institutionen för Folkhälsovetenskap
 • Skolan - en möjlig arena för integration
  - fil.dr och lärarutbildare Sari Vuorenpää, Institutionen för språkdidaktik
 • Idrott och integration - lättare sagt än gjort?
  - fil.dr Erik Lundkvist, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen
 • Godmanskap för ensamkommande barn - dilemman i det offentligas ansvar
  - fil.dr Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen