Välkommen till en innovativ seminarieform! Hela symposiet ITML5 äger rum asynkront på webben, med förinspelade symposiepresentationer som kan diskuteras under cirka två veckor från den 5 december 2019. Presentationerna är sedan tillgängliga på webben tills vidare.

Det är kostnadsfritt att bidra, kommentera och titta på presentationer och de kan användas fritt, till exempel i undervisning under Creative Commons-licens.

Läs mer på symposiets engelska webbsida:


ITML5 är ett samarrangemang mellan Stockholms universitet och University of Canterbury, Nya Zeeland.