Camilla Bardel
Camilla Bardel

Konferensen, med titeln Forskarutbildade lärare - en resurs för skolan, inleddes av professor Camilla Bardel, Stockholms universitet. I sin inledning hälsade hon deltagarna från universitet, kommunförvaltningar, skolor och fackförbund välkomna och aktualiserade konferensens två huvudfrågor:

  • Vilken roll spelar forskarutbildning för lärarna, skolan och samhället?
  • Vilka möjligheter finns det när den forskarutbildade läraren kommer tillbaka till arbetslivet?

Konferensens två första talare, Eva Minten, undervisningsråd på Skolverket, och Christer Andersson, verksamhetschef/rektor på Voxnadalens gymnasium/komvux i Ovanåkers kommun, berörde frågan om vilken roll forskarutbildningen spelar för lärarna, skolan och samhället.

Carina Vretlund från Oskarshamns kommun tog sedan vid och belyste konferensens båda frågor ur en forskarutbildad lärares perspektiv.

Därefter berättade Birgitta Henecke, vetenskaplig ledare och FoU-samordnare vid kommunförbundet i Skåne tillsammans med Maria Brännström, forskarutbildad lärare, om ViS, Vetenskap i Skolan, ett producentkooperativ för forskarutbildade lärare.

Slutligen presenterade Jonas Granfelt, professor vid Lunds universitet, en HSV-rapport om de första tio forskarskolorna för lärare som startade 2007 och 2008.

Konferensen avslutades med en paneldiskussion.
 

► Läs ett längre referat från konferensen skrivet av Maria Frisch och Karina Pålsson Gröndahl, licentiander i forskarskolan FRAM:
Skolkonferens belyste nyttan av didaktisk forskning