Syftet med konferensen Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives är att föra samman forskare från olika forskningsområden inom språkundervisning. Den första konferensen hölls den 18-20 juni 2018 i Stockholm och tanken är att den framöver ska bli en återkommande händelse, antingen i Stockholm eller i andra delar av världen.

Huvudtalare vid konferensen 2018 var Mike Baynham (UK), Lise Iversen Kulbrandstad (Norway), John Levis (USA), Nina Spada (Canada) and Elise Seip Tønnessen (Norway).

Exploring Language Education (ELE): Global and Local Perspectives