Institutionen för språkdidaktiks monter om perception och uttal var populär, omkring 400 besökare hittade dit på ForskarFredag 2015.
Institutionen för språkdidaktiks monter om perception och uttal var populär, omkring 400 besökare hittade dit på ForskarFredag 2015.

Vad har perception att göra med uttal?

Då man hör ett nytt språk gör man det med "modersmålsöron" och eftersom modersmålet och det nya språket inte har samma ljudsystem kategoriserar sinnet det nya språkets ljud på fel sätt. När man lär sig ord på det nya språket sparas orden i det mentala förrådet, så som man hörde det. När man sedan pratar säger man ordet som det finns lagrat i ordförrådet, med fel ljud. Brytningen kommer alltså på grund av hur man hör orden, inte för att man säger fel.

Hur kan perceptionsquizet hjälpa mig förstå mitt engelska uttal?

Om du inte kan skilja mellan vissa viktiga engelska ljud sparar du förmodligen engelska ord i ditt mentala ordförråd med fel ljud, perceptionsquizet förutsäger då vilka ljud du sparar fel. Om du lär dig om perception och uttal kan du övervinna eventuella perceptionsfel och uttalsfel.

Quizet: Test your English perception

Vilka engelska ljud testades på ForskarFredag?

Fyra ljudpar testades på quizet:

►  "ch" [ʧ] och "sh" [ʃ]

Bokstäverna "ch" och "sh" i engelska representerar vanligen olika språkljud, nämligen [ʧ] och [ʃ] med Internationella fonetiska alfabetets tecken. Svenskan har [ʃ]-ljudet i ord som "tjäna" och "tjata" men inte [ʧ]-ljudet. Det ljudet är dock ganska enkelt att uttala för svenskar, det är bara att säga ett "t"-ljud ([t]) som i "tala" och sedan genast och snabbt ett "tj"-ljud ([ʃ]) som i "tjäna".

Den här filmen hjälper dig att träna perception på de här två ljuden:
'sh' / ʃ / vs. 'ch' / tʃ / sounds - American English Pronunciation Lesson

Och här visas en förklaring om "ch"-uttal:
Understanding the ch + jj Consonants: American English Pronunciation
 

►  "j" [ʤ] och "y" [j]

Många svenskar använder fel ljud i engelska ord med bokstaven "j". "j"-bokstaven på engelska står ofta för [ʤ]-ljudet och det ljudet finns inte i svenskan. Dessutom står "j"-bokstaven ofta för ett annat ljud, [j], på svenska. 

[ʤ]-ljudet är mycket lika [ʧ]-ljudet, men det inkluderar även stämbandsvibration. Alltså säger man ett [d]-ljud och snabbt därefter ett [ʒ]-ljud.

Den här filmen visar hur det görs:
English: How to Pronounce CH [ʧ] and JJ [ʤ] Sounds: American Accent
 

►  "s" [s] och "z" [z]

Svenskan använder inte [z]-ljudet och engelskan har många ord som skrivs med "s" men som uttalas med [z]-ljudet, till exempel "business" [bɪznəs].

För att uttala [z] kan man börja med [s]-ljudet och sedan lägga till stämbandsvibration.

Den här filmen förklarar skillnaden och när [z]- och [s]-ljuden används:
S or Z | Pronunciation | Learn English
 

►  "w" [w] och "v" [v]

[w]-ljudet finns inte på svenska så ibland är det svårt att uttala. Ofta är läpparna till stor hjälp, man formar dem som när man ska pussa någon.

Den här filmen demonstrerar [v]- och [w]-ljud:
Learn English Pronunciation ' V ' and ' W ' sounds