Läsa för livet är en allmännyttig, ideell förening som verkar för att alla barn och ungdomar likvärdigt ska erbjudas de bästa förutsättningarna för att i skolan utvecklas optimalt. Föreningen poängterar språkets roll för lärande.

Konferensen Education for Social Justice hade fokus på frågor rörande policyfrågor som rör skolan och på frågor som rör pedagogik och situationen i klassrummet. Inom den pedagogiska delen låg fokus på pedagogik som utvecklar elevers språk och litteracitet.
 

 
Docent Monica Axelsson vid Institutionen för språkdidaktik föreläser på konferensen Education for Social Justice.
Professor Monica Axelsson vid Institutionen för språkdidaktik föreläser på konferensen Education for Social Justice.
 

Inbjudna föreläsare:
Professor Michael Apple
Dr David Rose
Professor Caroline Liberg
Professor Sally Power
Dr Guadalupe Francia
Professor Monica Axelsson
Dr Philippe Vitale
Professor Ninetta Santoro