Lärarutbildare som arbetar med kurser kring läs, skriv och matematik för lärarstudenter med inriktning mot yngre barn inbjöds till Det åttonde lärarutbildningsmötet.

Det åttonde lärarutbildningsmötet: Läs, skriv och matematik i tidiga år

Tema: Bedömning i den nya lärarutbildningen
26 oktober 2012 kl. 9.00-16.00
Stockholms universitet, Campus Frescati

Mötet handlade främst om bedömning i den nya lärarutbildningen och gav utrymme för både mer information kring detta samt möjligheter till diskussion och utbyte av erfarenheter.

Ramprogram:
09.00 - 09.30 Kaffe
09.30 - 09.45 Introduktion
09.45 - 10.45 Presentation av bedömning i den nya lärarutbildningen från ett eller flera lärosäten
10. 45 - 11.00 Paus
11.00 - 13.00 Introduktion till gruppdiskussioner följt av gruppdiskussioner
13.00 - 14.00 Lunch
14.00 - 14.45 Fortsättning gruppdiskussioner
14.45 - 15.00 Kaffe
15.00 - 15.30 Summering av gruppdiskussioner
15.30 - 16.00 Avslutande samt beslut om nästa lärarutbildningsmöte

Kontaktpersoner:
- Anette de Ron, anette.de.ron@mnd.su.se
Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
- Iréne Hammervik, irene.hammervik@isd.su.se
Institutionen för språkdidaktik
- Elvi Kjøller, elvi.kjoller@buv.su.se
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen