ALTE, Association of Language Testers in Europe, är en av Europas största språkorganisationer (www.alte.org). ALTE arbetar för ett flerspråkigt Europa genom att stödja organisationer som utvecklar och konstruerar språktest och bedömningar. Stockholms universitet har ansvar för två nationella språktest i svenska språket och representerar Sverige och svenska språket i organisationen.

ALTE:s 48:e internationella konferens hölls i Stockholm
Tema: Language Assessment - Purpose and Usefulness

Konferensen hålls två gånger om året i olika europeiska länder och är uppdelad i två delar. De två första dagarna hålls för ALTE-medlemmar och den tredje dagen är öppen för alla intresserade.

ALTE:s 48:e internationella konferens var ett samarrangemang mellan Institutionen för svenska och flerspråkighet och Institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet.

Läs mer om ALTE 48