Kursen ger dig information om:

  • vilket generellt stöd som universitetet erbjuder och om vilka möjligheter det finns till särskilda anpassningar i studiesituationen
  • låneregler kring talböcker och om hur du laddar ner dem
  • effektiva digitala studieverktyg och information om fysisk tillgänglighet

Kursen omfattar även arbetspass kring att skriva texter på universitetet, studiestrategier och studieteknik.

Kursen ges mellan den 28 - 30 augusti i Ekosalen i Studenthuset.

Anmälan görs via e-post till: studentstod@su.se