År 2019 fyller Humanistiska fakulteten vid Stockholms universitet 100 år. Det firas med en uppvisning i humaniora, av och för medarbetare och studenter.

Institutionen för språkdidaktik medverkar under programpunkten Språkdidaktikens forskningsfält. Då kommer bland annat våra doktorander att presentera sig och sina forskningsarbeten.

Evenemanget är gratis och öppet för alla:

Varmt välkommen!

Läs mer om evenemanget på Humanistiska fakultetens webbplats: