Grit Liebscher

Vid Institutionen för språkdidaktik hålls ämnesvisa högre seminarier. Moderna språk-gruppen är värd för detta seminarium.

Högre seminarium med Grit Liebscher:
Analyzing classroom interaction

► Tisdag 5 juni kl 13.00-14.30 i sal E243, Södra huset.

This talk discusses conversation analysis (CA) as a method in analyzing interaction in the language classroom within the context of CA-for-SLA. Drawing on examples of linguistic resources such as the discourse marker 'okay' and laughter, the use of CA for analyzing the functions of these resources is explored.

Alla intresserade är hjärtligt välkomna.