Filosofie licentiat i språkdidaktik

Tammi Gustafsson Nadel

Att se den andre: texten eller världen? Interaktion mellan gymnasieelever och en kenyansk novell

Syftet med licentiatuppsatsen är att bidra med kunskap om hur svenska gymnasieelever läser en skönlitterär text som befinner sig långt ifrån elevernas tidigare erfarenheter utifrån ett geografisk, kulturellt och samhälleligt perspektiv.

Undersökningen genomfördes på ett högskoleförberedande program med 83 deltagande elever som efter läsning av den kenyanska novellen Kärlek på löpande band (Kahora, 2006/2010) blev instruerade att skriva ned vad i novellen de lade märke till. Resultaten visar att många elever läser novellen faktivt, och att reflektionerna ofta inkluderar en kritisk literacy riktad mot världen utanför texten.

Det går även att se ett fokus på vad som av eleverna upplevs som exotiskt, vilket förstärker deras upplevelse av att texten avspeglar verkligheten. Andra elever i undersökningen tar avstånd från novellen, då de inte kan relatera till den på något sätt. Resultaten visar dessutom hur elever fastställer litterära aspekter av novellen, som språk, form eller karaktärers handlingar, som "icke-västerländska" och att det tenderar till att stärka binära oppositioner av "vi och dem".

Undersökningen pekar på vikten av att ge elever stöd i att utveckla förmågan att observera det egna subjektiva perspektivet kritiskt och även att skifta perspektiv. Men lika viktigt är verktyg för att betrakta den skönlitterära texten som estetiskt och fiktivt verk.