Gunhild Tomter Alstad

Gästföreläsning med Gunhild Tomter Alstad från Høgskolen i Innlandet, Norge:

Lærerstudenters refleksjoner om arbeid med gryende litterasitet i overgangen barnehage/skole: forskningfelt, eksempler og relevans

► Fredag 7 december kl 10-11.30 i sal F247, Södra huset

Barnehage og skole har dels ulike mandat og dels ulike fagtradisjoner for arbeid med gryende litterasitet. Det er samtidig stadig sterkere vektlegging av selve overgangen mellom barnehage og skole, både i styringsdokument for barnehage/skole og i de respektive lærerutdanningene.

I dette foredraget presenteres og drøftes funn fra forskning på hvordan barnehage- og grunnskolelærerstudenter selv forstår og vektlegger rundt arbeid med skriftspråk i overgangen fra barnehagen til skole (Alstad & Danbolt, 2018*).

Dataene som er analysert, er hentet fra web-seminar der 73 studenter deltok. Funnene fra analysen synliggjør studentenes ulike syn på og tilnærminger til litterasitet, spesielt knyttet til lesing og lek. Avslutningsvis i presentasjonen drøfter jeg hvilken relevans disse funnene kan ha for arbeid med overgangen fra barnehage til skole, både for praksisfeltet og for lærerutdanningene.

* Alstad, G. T., & Danbolt, A. M. V. (2018). Arbeid med gryende litterasitet i overgangen fra barnehage til skole - fra studenters perspektiver. In A. M. V. Danbolt, G. T. Alstad, & G. T. Randen (Eds.), Litterasitet og flerspråklighet - muligheter og utfordringer for barnehage, skole og lærerutdanning (pp. 141-164). Bergen: Fagbokforlaget.


Alla intresserade är hjärtligt välkomna till föreläsningen!