Om du inte fått någon plats, har du ändå chansen att bli kallad som reserv.
 

Institutionen för språkdidaktik ger en sommarkurs i hur man undervisar i engelsk språkfärdighet. Kursen riktar sig till verksamma lärare och lärarstudenter:

Att undervisa i muntlig och skriftlig engelsk språkfärdighet, 7.5 hp - US158F