Det är mycket viktigt att du inte missar att svara senast den 16 december, eftersom ett uteblivet ja-svar tolkas som ett nej, och platsen då istället går till någon som reservplacerats.

Även du som blivit reservplacerad ska tacka ja om du vill behålla din reservplats inför andra urvalet.
 

► Läs mer på Antagning.se

► Logga in på Mina sidor på Antagning.se och tacka ja