Nationella slutprov för sfi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Nationella slutprov för sfi

om nationella slutprov för sfi

Skolverket

Exempel på uppgifter i nationellt slutprov (sfi)

Exempel på uppgifter sfi, Skolverket

Om de olika proven:

Nationella slutprov för sfi

De nationella slutproven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare i utbildningen, för att kursdeltagarna ska bedömas på samma sätt över hela landet. Proven utarbetas vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket, under ledning av Sofia Engman. Provgruppen konstruerar nationella slutprov för sfi på tre nivåer: B, C och D.

Har du frågor om de nationella slutproven inom sfi?
Kontakta Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella slutproven inom sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för språkdidaktik.

Digital Lärarenkät för de nationella slutproven inom sfi

Från och med Nationellt slutprov i sfi D8 är Lärarenkäten digital. Webbadressen till den digitala lärarenkäten finns angiven under punkt 5 (Instruktioner för inrapportering av provresultat) i Bedömningsanvisningar som medföljer varje prov.

  • Enkäten är aktiv under insamlingsperioden för varje prov, dvs ett år från utgivningsdatumet.
  • Alla lärare som under den tiden kommer i kontakt med provet, vid genomförande, rättning eller i andra situationer, ombedes lämna sina kommentarer, dock endast vid ett tillfälle per provversion.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om detta.

Skolverket stramar upp reglerna för hur nationella prov ska användas inom Komvux

Med anledning av att delar av nationella prov har förekommit i olika grupper i sociala medier den senaste tiden har Skolverket stramat upp reglerna kring hanteringen av nationella prov inom vuxenutbildningen. Läs mer genom att klicka på länken! 

Insamling

Insamlingsperiod pågår för följande prov:

B11 (t.o.m. september 2018)

B12 (t.o.m. mars 2019)

C11 (t.o.m. juni 2018)

C12 (t.o.m. december 2018)

D11 (t.o.m. maj 2018)

D12 (t.o.m. oktober 2018)

 

Observera att insamlingsperioden för tidigare prov är avslutad.

Detta gäller provkonstruktörens insamling.

Nationella slutproven håller en jämn nivå

De nationella slutproven har hållit en relativt jämn nivå när det gäller samtliga kurser under perioden 2009-2012. Det som påverkat resultaten mest är testtagarnas utbildningsbakgrund. Det här stämmer väl överens med erfarenheter från både tidigare utprövningar och uppföljningar.

Information angående nya prov

Nu kan du läsa om när nya prov blir tillgängliga för skolorna, samt vad som gäller för de olika provens genomförande.

KONTAKT

Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

Stockholms universitet
Sofia Engman, projektledare
sofia.engman@isd.su.se
08-1207 6756