Nationella prov i sfi

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Institutionen för språkdidaktik
  4. Nationella prov i sfi

om nationella prov i sfi

Skolverket

Exempel på uppgifter i nationellt prov (sfi)

Exempel på uppgifter sfi, Skolverket

Om de olika proven:

Nationella prov i sfi

De nationella proven inom kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska vara ett stöd för lärarna när de sätter betyg på kursdeltagare i utbildningen, för att kursdeltagarna ska bedömas på samma sätt över hela landet. Proven utarbetas vid Institutionen för språkdidaktik på uppdrag av Skolverket, under ledning av Margareta Majchrowska. Provgruppen konstruerar nationella prov i sfi på tre nivåer: B, C och D.

Har du frågor om de nationella proven i sfi?
Kontakta Skolverket.

Har du frågor om konstruktionen av de nationella proven i sfi?
Kontakta provgruppen vid Institutionen för språkdidaktik.

Lärarenkät för de nationella proven i sfi

Lärarenkäten finns numera både i digital form och i pappersversion. Webbadressen till den digitala lärarenkäten finns angiven under punkt 5 (Instruktioner för inrapportering av provresultat) i Bedömningsanvisningar som medföljer varje prov. Pappersversionen medföljer också beställda prov.

  • Enkäten är aktiv under insamlingsperioden för varje prov, dvs ett år från utgivningsdatumet.
  • Alla lärare som under den tiden kommer i kontakt med provet, vid genomförande, rättning eller i andra situationer, ombedes lämna sina kommentarer, dock endast vid ett tillfälle per provversion.

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller kommentarer om detta.

Insamling

Insamlingsperiod pågår för följande prov:

 

B16 (t.o.m. mars 2021)

B17 (t.o.m. september 2021)

C18 (t.o.m. december 2021 )

D18 (t.o.m. oktober 2021)

 

 

Observera att insamlingsperioden för tidigare prov är avslutad.

Detta gäller provkonstruktörens insamling.

Information angående nya prov

Nu kan du läsa om när nya prov blir tillgängliga för skolorna, samt vad som gäller för de olika provens genomförande.

KONTAKT

Skolverket
nationellaprov@skolverket.se

Stockholms universitet
nationellaprovsfi@isd.su.se