I följande uppföljningar behandlas nationella prov som tidigare använts inom utbildningen i svenska för invandrare (sfi).

Syftet med uppföljningar är att ge en samlad bild av resultaten på proven i förhållande till kursplanens mål och de olika kursernas kunskapskrav. En jämförelse görs även mellan resultaten på proven och elevernas utbildningsbakgrund. Dessutom görs vissa jämförelser av resultaten med tidigare provversioners resultat.

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare kurs B 2020_210212.pdf (501 Kb)

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare kurs C 2020_210212.pdf (501 Kb)

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare kurs D 2020_210212.pdf (491 Kb)

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare kurs B 2020–2021 (448 Kb)

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare kurs C 2020–2021 (447 Kb)

Resultatrapport nationella prov i svenska för invandrare kurs D 2020–2021 (455 Kb)