Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar (pdf) (201 Kb)

Kommentar till bedömningsmatris för Skriva – Kurs D (pdf) (566 Kb)

Kommentar till bedömningsmatris för Tala – Kurs D (pdf) (540 Kb)

Teoretisk modell för bedömning sfi 2016 (pdf) (815 Kb)