Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar (pdf) (201 Kb)

Kommentar till bedömning av delprov Skriva, kurs D (pdf) (117 Kb) )

Kommentar till bedömning av delprov Tala, kurs D (pdf) (218 Kb)

Teoretisk modell för bedömning sfi 2016 (pdf) (815 Kb)

Talat språk och bedömning (pdf) (234 Kb)

Vägledning för samtalsledare, kurs D (129 Kb)