Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar (pdf) (201 Kb)

Kommentar till bedömning av delprov Skriva, kurs C (pdf) (114 Kb)

Kommentar till bedömning av delprov Tala, kurs C (pdf) (198 Kb)

Teoretisk modell för bedömning sfi 2016 (pdf) (815 Kb)

Talat språk och bedömning (pdf) (234 Kb)

Vägledning för samtalsledare, kurs C (pdf) (170 Kb)