Under 2018-2021 blir följande prov tillgängliga för skolor:

Eftersom undervisning i utbildning i svenska för invandrare bedrivs under hela året har Skolverket inte fastställt en tidsbegränsad provperiod för proven. Skolorna får använda provet när de finner det lämpligt efter det datum som anges nedan.

 

 

Prov 14

Kurs Första provdatum
D 22 oktober 2018
C 10 december 2018
B 18 mars 2019

 

Prov 15

Kurs Första provdatum
D  27 maj 2019
C 17 juni 2019
B 9 september 2019

 

Prov 16

Kurs Första provdatum
D 21 oktober 2019
C 9 december 2019
B 16 mars 2020

 

Prov 17

Kurs Första provdatum
D 22 maj 2020 UTGÅR
C 15 juni 2020 UTGÅR
B 7 september 2020

 

Prov 18

Kurs Första provdatum
D 19 oktober 2020 
C 7 december 2020
B 1 juli 2021

 

Prov 19

Kurs Första provdatum
D 24 maj 2021
C 14 juni 2021
   

 

Tid för genomförande av varje provdel

Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna så att testtagarna generellt sett ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

För B-provet gäller:

Höra och Läsa A respektive Höra och Läsa B hänger samman och måste genomföras i nämnd ordning och vid samma tillfälle med en paus emellan.

Delarna Skriva och Tala är fristående och kan genomföras vid ett annat tillfälle, men bör vara så nära i tid som möjligt. Det är dock viktigt att hela provet genomförs.

För C- och D-provet gäller:

Delarna kan genomföras på en och samma dag men varje del är fristående och skolan har därför möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden, till exempel dela upp provet på flera dagar. Det är dock viktigt att hela provet genomförs.