Under 2022-2024 blir följande prov tillgängliga för skolor:

Eftersom undervisning i utbildning i svenska för invandrare bedrivs under hela året har Skolverket inte fastställt en tidsbegränsad provperiod för proven. Skolorna får använda provet när de finner det lämpligt efter det datum som anges nedan.

 

Prov 01: OBSERVERA NY SERIE

Kurs Första provdatum
D 17 januari 2022
C 17 januari 2022
B 17 januari 2022

 

Prov 02

Kurs Första provdatum
D 21 mars 2022
C 25 april 2022
B 23 maj 2022

 

Prov 03

Kurs Första provdatum
D 10 oktober 2022
C 24 oktober 2022
B 5 december 2022

 

Prov 04

Kurs Första provdatum
D 13 mars 2023
C 25 maj 2023
B 12 juni 2023

 

Prov 05

Kurs Första provdatum
D 9 oktober 2023
C 23 oktober 2023
B 4 december 2023

 

Prov 06

Kurs Första provdatum
D 11 mars 2024
C 20 maj 2024
B 10 juni 2024

 

Tid för genomförande av varje provdel

Tid på respektive provdel bestäms utifrån erfarenheter vid utprövningarna så att testtagarna generellt sett ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

 

Delarna kan genomföras på en och samma dag men varje del är fristående och skolan har därför möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden, till exempel dela upp provet på flera dagar. Det är dock viktigt att hela provet genomförs.